Lumon WeQ kuulumisia

Lumon lukion opettajat ja opiskelijat ovat pyrkineet sovittamaan opetussuunnitelman sisältövaatimuksia WeQn yhteydessä mietittyihin sisältöihin. ETssä suurimmat muutokset näkyivät ajankohtaisen teeman esiinnostossa ja siihen liittyvässä tiedonhaussa (mm. pyrkimykseen analysoida eri viestimissä esitettyä maahanmuuttoa koskevaa argumentaatiota). Muutoin ETn kurssilla rakenneltiin portfolioita tiedon, uskon ja maailmankatsomuksen rajapintoja kartoittavilla aiheilla. Uskonnon tunneilla on jututettu pappeja ja nuorisotyöntekijöitä sekä käsitelty etiikan käsitteitä, moraaliteorioita ja dogmatiikkaa (ryhmätyöt + haastattelut). Opiskelijat ovat tehneet myös ryhmätöitä soveltavan etiikan osa-alueista. Eri kursseilla tapahtunutta opiskelua ja oleilua voitaneen kutsua yhteistoiminnalliseksi, mutta osa suunnitelluista tehtävistä ja vierailuista jäi kuitenkin toteuttamatta. Ehkäpä ensi kerralla..

Moni ETn tunnilla käsitelty maahanmuuttoa koskeva kysymys osoittautui haasteelliseksi ja vastaamisyritykset jäivät puolitiehen. Lähetimme osalle saamamme sähköpostilistan tutkijoista kysymyksiä ja toivomme, että työpajassa niihin saisi hieman selkoa.

Euroopassa ja Suomessa kasvaneen pakolaismäärän yhteydessä käytetään paljon erilaisia käsitteitä kuten pakolainen, kiintiöpakolainen, turvapaikanhakija, maahanmuuttaja, siirtolainen, oleskelupa, perheenyhdistäminen, maahanmuuttokriittisyys, turvapaikkashoppailija, paperiton, laiton siirtolainen, mamu, matu, suvakki, kukkahattutäti, rasisti, natsi, suomalaisuus jne. Miten maahanmuuttokeskustelun yhteydessä käytetyissä käsitteissä näkyy käyttäjänsä maailmankuva, -katsomus ja ideologiset sitoumukset? Mitkä käsitteistä pyrkivät olemaan pikemminkin neutraaleja kuvauksia todellisuudesta ja mitkä niistä sisältävät todellisuutta rakentavia arvo- ja ideologiasitoumuksia? MIllaisiin taustaoletuksiin, arvoihin ja uskomuksiin osa käsitteistä näyttäisivät sitoutuvan? Käsitteillä rakennetaan jaettua todellisuutta. Millaista todellisuutta nykyinen maahanmuuttokeskustelu näyttäisi rakentavan?

Pakolaisneuvonnan mukaan ”pakolaisten määrä maailmassa on vuonna 2014 noussut suurimmaksi sitten toisen maailmansodan jälkeisen tilanteen”. Mistä turvapaikanhakijoiden määrän kasvu Euroopassa ja Suomessa johtuu? Kuinka paljon pakolaisia on koko maailmassa ja millaisissa oloissa he joutuvat elämään?

Millaisia vieraaseen kulttuurin sopeutumisen haasteita/ongelmia maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja pakolaiset tulevat kohtaamaan? Millaisia mahdollisuuksia heillä on? Mitä yhteisön ja yksilöt voivat tehdä näiden haasteiden/ongelmien voittamiseksi. Mitä me voimme maahanmuuttajilta vaatia?

Miten ennustatte pakolaisten määrän tulevaisuudessa kehittyvän? Millaisia muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan pitäisi tehdä, jotta konfliktit minimoituisivat ja yhteiselo sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla?

Tuomas Enbuske sanoi jossain, että kansallisvaltion idea on maahanmuuttokriittinen: valvomme ja pyrimme kontrolloimaan maahantulijoita ja maastamenijöitä. Kuitenkin Euroopan ulkorajojen valvonta tulee kalliiksi, salakuljettajat nettoavat suuria summia ja ihmisoikeudet eivät aina näytä toteutuvan. Mitä tapahtuisi, jos rajavalvonnasta luovuttaisiin? Mitä se maksaisi ja mitä se vaatisi yhteiskunnalta? Entä mitä tapahtuisi, jos EUn ulkorajat laitettaisiin kiinni?

Mikä saa ihmisen ajattelemaan rasistisesti?

Mitä se vaatisi Euroopalta, että pakolaisten lähtömaiden elinolot saataisiin niin hyvälle tasolle, että pakolaisten suunta kääntyisi takaisin lähtömaihin?

Myös uskonnon tunneilla pohdittiin maahanmuuttoa. Aiheesta keskusteltiin, opiskelijat katsoivat dokumentin ja etsivät aiheisiin liittyviä uutisia. Aiheeseen tutustumisen jälkeen opisklijat miettivä kysymyksiä, joihin he haluaisivat saada työpajassa vastauksia/näkökulmia, kysymyslista löytyy alta.

Miten kulttuurieroja suomalaisten ja pakolaisten/maahanmuuttajien välillä voidaan ratkaista? (mitä kulttuurierot ovat, mitä ongelmia niissä on, missä tilanteissa ongelmat ilmenevät, voiko näitä ongelmia ratkaista, kenen tehtävä on ratkaista ongelmat ja millä resursseilla?)

Tiedon lisääminen/rasismin vähentäminen/rasismin syyt?
(miksi pakolaisista uutisoidaan aina huonoja uutisia eikä juuri mitään hyvää, pitäisikö asioita uutisoida pakolaisten omasta näkökulmasta?)

Miten syrjäytyneisiin pakolaisiin suhtaudutaan (nuoriin)? saavatko he apua?

Onko oikein päästää turvapaikanhakijoita Suomeen jos/kun heidät käännytetään?

Kuinka voitaisiin seuloa paremmin ketä päästetään rajan yli (terroristit, seksuaalirikolliset)?

 

One thought on “Lumon WeQ kuulumisia

  1. Tervehdys Hatanpään lukiosta Tampereelta! Käsitteiden pohtiminen vaikutti meistä hyvältä tehtävältä! Samankaltaista pohdintaa ihmisten niputtamisesta ja stereotypioiden ongelmista oli tänään 26.1.2016 Anu Kantolan pääkirjoituksessa Helsingin Sanomissa (Mitä yhteistä on mamuilla, marsuilla ja persuilla?). Julkiseen keskusteluun on alkanut tulla enemmän avauksia siitä, miten raja-aidat voisi ylittää.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s